Tietosuoja ja käyttöehdot

listanetticasinoista.com tietosuoja sekä käyttöehdot 2021

Tämä Tietosuojakäytäntö (jäljempänä “tämä käytäntö”) kuvastaa tapaa, jolla Game Lounge Limited käsittelee meille antamiasi tietoja ja henkilötietoja, ja joiden avulla voimme hallita tehokkaasti sinun ja meidän välistä suhdettamme.

Tätä käytäntöä sovelletaan sivustoihimme, sovelluksiin, tuotteisiin ja/tai palveluihin, jotka liittyvät tähän käytäntöön, tai joilla ei ole erillistä tietosuojakäytäntöä (jäljempänä ”palvelut”). Tämä tietosuojakäytäntö on tarkoitettu antamaan sinulle paremman käsityksen siitä, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme tällaisia ​​tietoja, miten käsittelemme näitä tietoja, sekä tahoista, joiden kanssa jaamme mainittuja henkilötietoja, ja oikeuksistasi suhteessa tällaisten tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja jakamiseen sekä kaikista muista tietosuojaa ja turvallisuutta koskevista asioista.

Kaikkia henkilökohtaisia tietoja, joita meille annat, tai joita olemme jo tallentaneet, käsitellään tämän tietosuojakäytännön mukaisesti ja tässä esitetyllä tavalla. Kaikki tiedot toimitetaan Game Lounge -verkkosivuston kautta (”sivusto”) tai millä tahansa muulla tavalla, jonka Game Lounge saattaa ottaa käyttöön ajoittain.

Lukemalla tämän käytännön ymmärrät ja tiedostat, että henkilötietojasi voidaan käsitellä tässä käytännössä esitetyllä tavalla. Jos et hyväksy tämän tietosuojakäytännön ehtoja, älä käytä sivustoa tai anna meille henkilötietojasi.

Kaikki tämän käytännön viittaukset “Game Lounge”, “meitä”, “me” tai “meidän” koskevat rekisterinpitäjää, eli Game Lounge Limitedia, joka on maltalainen yhtiö rekisterinumerolla C 53144, ja jonka rekisteröity osoite on Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta, ja joka on verkkosivuston listanetticasinoista.com omistaja

Kaikki Game Loungen suorittama henkilötietojen käsittely toteutetaan tämän tietosuojakäytännön mukaisesti seuraavia kohtia noudattaen:

– Maltan tietosuojalaki (jäljempänä ”DPA” – Maltan lakien luku 586) sekä muut DPA:n nojalla annetut toissijaiset säädökset, joita voidaan muuttaa ajoittain; ja

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, päivämäärällä 27. huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EC kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (jäljempänä ”asetus” tai ”GDPR”).

DPA-lakia ja GDPR-asetusta kutsutaan jäljempänä yhteisesti ”tietosuojalaiksi”.

Game Lounge määrittelee henkilötietojen käsittelyn keinot ja tarkoitukset ja toimii siten ”rekisterinpitäjänä” sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

MÄÄRITELMÄT

Rekisterinpitäjä

”Rekisterinpitäjä” tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos käsittelyn tarkoitukset ja keinot määräytyvät unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti, rekisterinpitäjä tai sen nimittämistä koskevat erityiset perusteet voidaan säätää unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

Tietojen käsittelijä

”Tietojen käsittelijällä” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, julkista viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötiedot

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa tai jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

TURVALLISUUS

Game Lounge tallentaa henkilötietosi digitaalisesti salatuille kovalevyille.

HENKILÖTIETOSUOJA

Hallussamme olevat henkilötiedot on suojattu käyttämällä alan korkeimpia turvallisuusprosessien ja -järjestelmien standardeja. Sitoumuksemme suojella henkilötietoja ei tapahdu pelkästään laadun ja korkeiden standardien kautta, vaan myös lainsäädännön parhaan ja tehokkaimman soveltamisen kautta. Voimme käsitellä henkilötietoja vain, jos tällainen käsittely perustuu aitoon ja oikeutettuun perusteeseen tehdä se jonkin GDPR-asetuksessa esitetyn oikeudellisen perustan perusteella.

KÄSITTELY OIKEUTETTUJEN ETUJEMME PERUSTEELLA

Oikeutettu etu on olemassa, kun meillä on liiketoiminnallinen tai kaupallinen syy, jonka perusteella henkilötietoja käsitellään. Tällöin sitoudumme suojelemaan kaikkia henkilötietojasi ja tapaa, jolla näitä ​​tietoja käsitellään, ja varmistamaan, että tällainen käsittely ei ole epäoikeudenmukaista sinulle tai eduillesi.

Jos ja kun päätämme käsitellä henkilökohtaisia ​​tietojasi oikeutetun edun perusteella, ilmoitamme sinulle asiasta ja siitä, mikä oikeutettu etu on kyseessä ja tarjoamme mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja/tai vastalauseita tällaisen käsittelyn osalta. On tärkeää huomioida, ettei Game Lounge ole velvollinen lopettamaan käsittelyä, jos käsittelyn perusteet ylittävät vastustusoikeutesi.

KÄSITTELY SUOSTUMUKSESI PERUSTEELLA

Suostumus ei ole ainoa peruste, jonka nojalla voimme tai meillä on velvollisuus käsitellä henkilötietojasi. Käsittelemme henkilötietoja vain suostumuksesi perusteella, jos emme voi tai emme muuten halua luottaa mihinkään ulkoiseen oikeudelliseen perusteeseen (kuten laillisen velvoitteen tai oikeutetun edun noudattamiseen). Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ja samalla tavalla kuin aiemmin sen antaessasi. Jos käytät oikeuttasi peruuttaa suostumuksesi, päätämme sitten, pystymmekö (tai onko meidät velvoitettu) käsittelemään henkilötietojasi muun oikeudellisen perustan kuin suostumuksen perusteella. Jos näin on, ilmoitamme siitä sinulle. Tällainen suostumuksesi peruuttaminen ei mitätöi mitään käsittelyä, joka on pantu toimeen ennen kuin olet peruuttanut suostumuksesi.

KÄSITTELY SUOSTUMUKSEN PERUSTEELLA

Kaikkien epäilysten välttämiseksi haluaisimme huomauttaa, että niissä rajoitetuissa tapauksissa, joissa emme voi luottaa tai päätämme olla luottamatta muuhun oikeusperustaan (esimerkiksi oikeutettuun etuumme), käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella.

Niissä tapauksissa, joissa käsittelymme tapahtuu suostumuksesi perusteella (jota emme koskaan pidä itsestään selvänä, vaan jonka olemme saaneet sinulta selkeästi ilmaistulla tavalla), SINULLA ON OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUKSESI MILLOIN TAHANSA samalla tavalla, kuin olet sen meille antanut.

Jos käytät oikeuttasi peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa (kirjoittamalla meille alla olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen), selvitämme, onko tässä vaiheessa olemassa vaihtoehtoinen oikeusperusta henkilötietojesi käsittelemiseksi (esim. meitä koskeva oikeudellinen velvollisuus), jonka nojalla olisimme laillisesti valtuutettuja (tai jopa velvollisia) käsittelemään henkilötietojasi ilman suostumustasi, ja jos näin on, ilmoitamme siitä sinulle.

Kun pyydämme tällaisia ​​henkilötietoja, voit aina kieltäytyä, mutta jos kieltäydyt toimittamasta meille välttämättömiä tietoja, joita tarvitsemme pyydettyjen palvelujen tarjoamiseksi, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle näitä ​​palveluja (varsinkin, jos suostumus on ainoa oikeusperusta).

Selvyyden vuoksi: suostumus ei ole ainoa peruste, joka sallii meidän käsitellä henkilötietojasi. Edellisessä osiossa kerroimme eri syistä, joihin vetoamme, kun käsittelemme henkilötietojasi tietyissä tarkoituksissa.

EVÄSTEET

Kun vierailet sivustollamme, keräämme tiettyjä henkilötietoluokkia automaattisesti evästeiden ja vastaavien teknologioiden avulla.

Yksityiskohtaisempia tietoja, kuten mitä evästeet ovat, ja miten ja miksi käsittelemme tällaisia ​​tietoja tällä tavalla (mukaan lukien ero olennaisten ja ei-välttämättömien evästeiden välillä), voit lukea yksityiskohtaisesta, mutta helppolukuisesta evästekäytännöstämme täältä [Evästeet].

MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSET

Saatamme joutua käyttämään ja säilyttämään henkilökohtaisia ​​tietoja seuraavia seikkoja varten; vahingontorjuntatoimenpiteet; ja oikeuksiemme, yksityisyytemme, turvallisuutemme, omaisuutemme tai muiden henkilöiden suojelemiseksi oikeutettujen etujemme mukaisesti.

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme tietoja rajoitetun ajan niin kauan, kuin se on tarpeen laillisen liiketoiminnan tai laillisten tarkoitusten kannalta. Pyrimme varmistamaan, että palvelumme suojaavat tietoja tahattomalta tai haitalliselta poistamiselta. Tämän vuoksi voi esiintyä viivettä, kun poistat jotain, ja kun kopiot poistetaan aktiivisista ja varmuuskopiointijärjestelmistämme. Jos haluat lisätietoja, ota meihin yhteyttä osoitteessa [email protected]

LUVANVARAINEN HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Sitoumuksetta mihinkään muuhun tämän tietosuojakäytännön sisältöön liittyen, sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja voidaan jakaa EU:n/ETA:n alueella tai sen ulkopuolella sijaitsevien valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa, kun tällainen luovutus on sallittu tai sitä vaaditaan tietosuojalainsäädännön ja/tai muun sovellettavan lainsäädännön perusteella. Tällaisia valtuutettuja kolmansia osapuolia voivat olla, näihin kuitenkaan rajoittumatta, Game Loungen sisäiset tahot, muut kolmannet osapuolet ja organisaatiot, kuten lainvalvontaviranomaiset, yhteistyöhön osallistuvat kirjanpito- ja tilintarkastusyritykset, sääntelyviranomaiset, asiaankuuluvat viranomaiset ja digitaalisen markkinoinnin tarjoajat. Voimme myös jakaa tällaisia ​​henkilötietoja sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka ovat esitelleet sinut meille, pyytämiesi tai sallimiesi kolmansien osapuolten kanssa, tai minkä tahansa muun tarvittavan kolmannen osapuolen kanssa voidaksemme toimittaa pyytämäsi tuotteet ja/tai palvelut. Henkilötietojen jakaminen riippuu valitsemasi tuotteen/tuotteiden ja/tai palvelun/palveluiden käytöstä.

Kun tällaisia henkilötietoja on siirrettävä Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolelle, varmistamme, että kaikki tarvittavat ja asianmukaiset suojatoimet ovat käytössä. Voimme myös luovuttaa henkilötietoja muille yrityksille osakkuusyhtiöissä tai tytäryhtiöissä sekä liikekumppaneille tai liiketoimintamme seuraajille. Tapa, jolla tiedonsiirto tapahtuu ETA:n ulkopuolella, on kuvattu yksityiskohtaisesti jäljempänä. Henkilötietojasi ei koskaan jaeta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin (ellet anna suostumustasi siihen).

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN MUIDEN VASTAANOTTAJALUOKKIEN KANSSA

Asiaankuuluvat tiedot julkaistaan ​​tai jaetaan tarvittaessa (ja kaikissa tapauksissa tietosuojalainsäädännön mukaisesti) myös Game Loungen jäsenille ja henkilökunnalle, muiden Game Loungen sisäisten tahojen kanssa (esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi) ja/tai Euroopan unioniin sijoittautuneille yhteistyötahoille ja/tai alihankkijoille, jos ne liittyvät mihin tahansa tässä tietosuojakäytännössä mainittuun tarkoitukseen (mukaan lukien palveluntarjoajiemme kanssa, jotka edistävät sivuston toimintaa ja/tai minkä tahansa tarvitsemasi palvelun kanssa). Jaamme henkilökohtaisia tietoja vain meiltä pyytämiesi palvelujen tarjoamiseksi tai muusta laillisesta syystä (mukaan lukien valtuutetut ilmoitukset, jotka eivät edellytä suostumustasi).

Tällaiset valtuutetut tiedot luovutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti (esimerkiksi kaikki tietojenkäsittelijämme ovat sopimusvelvollisia mainitun tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien tiukka velvoite pitää kaikki heidän saamansa tiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että samat velvoitteet koskevat myös heidän työntekijöitänsä/henkilöstöänsä). Mainittuja palveluntarjoajia (tietojenkäsittelijöitämme) sitovat myös monet muut velvoitteet (erityisesti GDPR:n 28. artiklassa vahvistetut velvoitteet).

Henkilötietojasi ei koskaan jaeta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin (ellet anna suostumustasi siihen) .

VERKKOVIESTINTÄ

Olet tietoinen, että internetin kautta lähetetyt tiedot voidaan lähettää kansainvälisten rajojen yli, vaikka tietojen lähettäjä ja vastaanottaja sijaitsevat samassa maassa. Emme voi olla vastuussa mistään, mitä on tehty tai jätetty tekemättä sinun tai kolmannen osapuolen toimesta liittyen henkilötietoihisi ennen kuin olemme vastaanottaneet ne, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, henkilötietojen siirrot sinulta meille jonkin maan kautta, jossa on heikompi tietosuojan taso kuin Euroopan unionissa, ja joka tapahtuu millä tahansa teknologisella tavalla (esimerkiksi WhatsApp, Skype, Dropbox jne.).

Lisäksi emme ota mitään vastuuta tietojesi siirron turvallisuudesta internetin välityksellä, ellei meidän vastuumme johdu nimenomaisesti Maltalla voimassa olevasta laista.

HENKILÖTIETOJEN OIKEELLISUUS

Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötietosi ajan tasalla ja mahdollisimman tarkkoina. Voit tarkistaa tiedot, joita meillä sinusta on, milloin tahansa ottamalla yhteyttä meihin alla kuvatulla tavalla. Jos löydät tiedoistasi virheitä, korjaamme ne, tai poistamme ne tarvittaessa. Katso alla oleva yksityiskohtainen luettelo laillisista oikeuksistasi sovellettavan tietosuojalain mukaan.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE

Linkit, joita tarjoamme kolmannen osapuolen verkkosivustoille, ovat selkeästi merkitty, emmekä ole millään tavalla vastuussa (emmekä mene takuuseen millään tavalla) näiden verkkosivustojen sisällöstä (mukaan lukien kaikenlaiset sovellettavat tietosuojakäytännöt tai tietojenkäsittelytoiminnot). Suosittelemme, että luet tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen tietosuojakäytännöt.

TIETOJEN SIIRTO ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietojasi siirretään ETA-maiden ulkopuolelle tai muuhun ETA:n ulkopuoliseen maahan vain, kun Euroopan komissio pitää sen suojaustasoa riittävänä (näitä kutsutaan myös ”valkoisen listan maiksi”, ja niiden luettelo löytyy täältä https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ) seuraavin edellytyksin: Kun olet nimenomaisesti antanut meille siihen suostumuksesi; kun on tarpeen muodostaa tai toteuttaa sopimus, joka on tehty sinun ja Game Loungen välillä; tai kaikkien oikeudellisten velvoitteiden tai velvollisuuksien noudattamiseksi.

Jos henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolelle, Game Loungen sisällä tai kenelle tahansa Game Loungen liikekumppaneista, varmistamme, että kaikki asianmukaiset suojatoimenpiteet ovat käytössä sen varmistamiseksi, että sama suoja on taattu, ja että samoja standardeja sovelletaan kuin ETA:lla. Sinulla on oikeus saada kopio tällaisista turvatoimista ottamalla yhteyttä meihin alla olevaan osoitteeseen.

Käytämme sopimuksia, jotka sisältävät EU:n standardisopimusehdot (EU-mallilausekkeet), ja joissa vaaditaan, että henkilötietoja vastaanottava taho käyttää samoja standardeja kuin ETA-maat. Jos tietoja siirretään Yhdysvaltoihin ja tiedot vastaanottava taho on Privacy Shield -rekisteröity (henkilötietojen suojaa varmistava viitekehys), sen suojaustasoa pidetään samantasoisena kuin Euroopan komission hyväksymää suojaustasoa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Game Lounge sitoutuu auttamaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla, jos päätät käyttää oikeuksiasi henkilötietojesi suhteen. Tietyissä tapauksissa meidän on ehkä tarkistettava henkilöllisyytesi, ennen kuin suostumme pyyntöösi käyttää oikeuksia.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus kysyä meiltä, ​​käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos näin on, sinulla on oikeus saada pääsy kyseisiin henkilötietoihin sekä seuraaviin tietoihin:

– Mitä henkilötietoja meillä on,

– Miksi käsittelemme niitä,

– Kenelle luovutamme niitä,

– Kuinka kauan aiomme säilyttää niitä (mahdollisuuksien mukaan),

– Siirrämmekö niitä ulkomaille ja miten suojaamme niitä,

– Mitkä ovat oikeutesi,

– Miten voit tehdä valituksen,

– Mistä saimme henkilötietosi ja – Olemmeko suorittaneet automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointi) ja siihen liittyviä tietoja.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan ja/tai täydentämään virheellisiä tai puutteellisia henkilötietojasi.

Oikeus tietojen poistamiseen (“oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi ja noudatamme pyyntöäsi ilman aiheetonta viivytystä, mutta vain silloin, kun:

– Henkilötietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

– Olet peruuttanut suostumuksesi (niissä tapauksissa, joissa käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella), eikä meillä ole muuta oikeudellista perustaa henkilötietojesi käsittelyyn; tai

– Olet onnistuneesti käyttänyt oikeuttasi vastustaa tietojen käsittelyä (kuten alla on selitetty); tai

– Henkilötietojasi on käsitelty laittomasti; tai

– Meitä koskee oikeudellinen velvoite; tai

– Tiettyjen lasten oikeuksien osalta on olemassa erityisiä olosuhteita.

Joka tapauksessa emme ole oikeudellisesti velvollisia noudattamaan poistopyyntöäsi, jos henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä meille asetetun oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Voit kuitenkin käyttää tätä oikeutta vain, jos:

– Henkilötietojesi oikeellisuus on kiistetty (katso oikeus tietojen oikaisemiseen edellä), mutta vain siihen saakka, kunnes olemme tarkistaneet henkilötietojen oikeellisuuden; tai

– Käsittely on laitonta ja vastustat henkilötietojesi poistamista; tai

– Emme enää tarvitse henkilötietoja tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, mutta sinä tarvitset henkilötietoja oikeudellisten vaateiden muodostamiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen; tai

– Olet käyttänyt oikeuttasi vastustaa ja vahvistaa oikeutetut perusteemme ja vastustuksesi peruutus on vireillä.

Jos käytät tätä oikeutta onnistuneesti, voisimme käsitellä henkilötietojasi vain:

– suostumuksesi perusteella; tai

– oikeudellisten vaateiden muodostamiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen; tai

– toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi; tai

– tärkeän yleisen edun vuoksi.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä toimittamaan sinulle henkilökohtaiset tietosi, jotka olet toimittanut meille aiemmin. Toimitamme sinulle tällaiset tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konekielisessä muodossa, tai (jos se on teknisesti mahdollista) saatamme lähettää tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos tämä ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Voit käyttää tätä oikeutta vain, jos:

– Käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimuksen toteuttamiseen kanssasi; ja

– Käsittely tapahtuu automatisoiduilla keinoilla.

Oikeus peruuttaa suostumus

Lisätietoja tästä oikeudesta löytyy edellä olevasta kohdasta KÄSITTELY SUOSTUMUKSEN PERUSTEELLA”.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelemme henkilötietojasi vain jostain seuraavista syistä:

– Käsittely on välttämätöntä yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi; tai

– Kun käsittely on välttämätöntä meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen kannalta.

Käsittely lopetetaan vain, jos rekisterinpitäjä ei ole antanut pakottavia ja perusteltuja syitä, jotka ovat vahvempia kuin pyynnössäsi esittämät väitteet, ja jotka edellyttävät käsittelyn jatkamista.

Jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Kaikissa muissa tapauksissa, edellä lueteltuja lukuun ottamatta, tämä yleinen oikeus vastustaa ei ole voimassa.

Oikeus tehdä valitus

Rekisteröitynä voit milloin tahansa tehdä valituksen jollekin asianomaiselle tietosuojavalvontaviranomaiselle, jos sinusta tuntuu, että Game Lounge on loukannut oikeuksiasi. Maltan toimivaltainen valvontaviranomainen on tiedotus- ja tietosuojavaltuutetun toimisto (Office of the Information and Data Protection Commissioner, ”IDPC”).

Tästä oikeudesta huolimatta pyydämme, että yrität ratkaista kaikki ongelmat kanssamme, ennen kuin teet valituksen IDPC:lle.

On tärkeää huomioida, että tällaisista oikeuksista huolimatta Game Lounge voi silti kieltäytyä tällaisesta pyynnöstä, jos se voi kohtuullisesti perustella päätöksensä. Tällainen kieltäytyminen ei estä sinua tekemästä valitusta asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle.

YRITYKSEN TIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää/kommentoitavaa tietosuojaan liittyen tai haluat käyttää jotain henkilökohtaisista oikeuksistasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostilla: [email protected], tai kirjoittamalla edellä mainittuun osoitteeseen.